Nicole Baller

Master Logistik

studentische Hilfskraft am Fraunhofer IML

Auslandssemester an der Klaipeda University, Litauen

seit 2010 bei LogWingsLIVE